Substans er navnet på Bergens nye tenketank, tenkesmie – kall det hva du vil. Målet er å samle kloke folk som er opptatt av å tenke nytt, på tvers og utenfor boksen.

Tenkesmien tenker å legge opp arbeidet rundt utvalgte problemstillinger, kjøre brede prosesser som munner ut i både rapporter og løpende refleksjon på nettstedet Subtekst.no. Enkelte prosesser vil vi kjøre i egen regi. Andre vil vi kjøre i samarbeid med oppdragsgivere, eksempelvis kommuner, fylkeskommune eller frivillige organisasjoner.

Målet for disse prosessene er 1) aktuelle tema, 2) gode spørsmål, 3)  ulike perspektiver og 4) dialog. Både research, åpne møteplasser og gode diskusjonsverksteder vil bli brukt i arbeidet.

Målet er å skape bøker, rapporter eller andre publikasjoner som vekker debatt. Akkurat nå holder vi på med to research-prosjekter:

Hva kan samfunnet lære av naturen? 
Her er ser vi på samspillet mellom naturvitenskapelig innsikt og ideer om verden. Vi lever fortsatt med ideologier utviklet på 1800-tallet, sterkt inspirert av datidens forståelse av «det naturlige». Hvilke nye innsikter har naturvitenskapen gitt oss om utvikling, endring, tilpasning og avhengigheter? Finnes det inspirasjon og læringsverdi som kan brukes i fornyelsen av ledelsesteorier og politiske løsninger? Les mer om prosjektet.

Integritet i hypersamfunnet. 
Identitet handler om hvem du er. Integritet handler om å holde fast ved det du er. I dette prosjektet er målet å utforske begrepet og konseptet integritet, og gi det en språkdrakt tilpasset en ung lesergruppe.