Hvordan oppstår nye tanker?

Vi trenger å tenke høyere, og på tvers av generasjoner, sektorer og politiske skillelinjer. Vi trenger en arena hvor vi kan møtes rundt spørsmålstegnet.

Tenketanker som de sier på Østlandet, har fått stadig større betydning i kampen om ideer.  I dag er det små og snevre miljøer rundt ideologiske tankesmier som Manifest og Civita som i stor grad setter dagsorden, også i den politiske sfære. Dette er, med få unntak, mennesker som bor i hovedstaden, og som er forankret i etablerte virksomheter i politikk og organisasjonsliv. 

Kan man tenke annerledes om sånne tankeprosesser?

Konklusjonen i alle typer samskaping vil preges av hvem som deltar, og hvilke føringer som legges på prosessen. Det finnes mange eksempler ellers i verden på tankesmier som har et åpnere utgangspunkt, og som skaper samtaler på tvers av tradisjonelle skillelinjer. Det er en kjent sak at kobling mellom ulike kunnskapsdomener kan skape viktige innovasjoner. Det gjelder også når det gjelder samfunnets mange små og store spørsmål. 

Sub ønsker å skape et miljø – utenfor hovedstaden – som samler seg rundt de riktige spørsmålene, og ikke de riktige svarene. Vi vil utnytte energien som oppstår i møtet mellom mennesker med ulikt utgangspunkt, ikke for å dyrke konflikten, men for å lete etter nye løsninger.

Bergen er en god arena for slike prosesser. Vi snakker om landets viktigste byregion. Trass i bekymring om «filialby» er vi velsignet med flere (tidvist) fremoverlente forsknings- og utdanningsmiljøerog et næringsliv som er ledende innenfor ulike sektorer.  Med ryggen mot langfjella og blikket mot verden, er byen langt mer internasjonalt orientert enn andre byer på samme størrelse. Bergen tar opp i seg internasjonale impulser, fortolker og remikser dem. Ofte kan man som bergenser føle seg fremmed i møtet med hovedstadsperspektiver. Derfor er på høy tid at bergenserne samler tankene, kvesse dem og gi dem en form som preger den offentlige samtalen.  Vi trenger også å tenke nytt rundt våre egne lokale og regionale utfordringer.

Substans er et forsøk på å skape et samlingspunkt for ulike mennesker, en brytematte for tanken, som kan gi oss nye perspektiver på samtidens flokete utfordringer. Foreløpig gjør vi dette helt uten noen form for offentlig støtte. Interessert i å være med? Følg oss på twitter og facebook, så skjer vi hva som skjer.

 

Skriv et svar