Identitet

Hvorfor dropper noen ungdommer ut av skolen, mens andre får greie karakterer? Hvorfor snakker noen med alt og alle, mens andre leiter etter hullet i bakken? Hvorfor tar enkelte utfordringer på strak arm, mens andre knapt gidder å stå opp om morgenen?

Identitet

Svarene er mange og komplekse. Samtidig, hvordan vi oppfører oss og hvordan vi navigerer i livet koker ned til dette enkle spørsmålet: hvem er jeg? 

Spørsmålet oppsummerer hva identitet handler om, og beskriver samtidig hvorfor vi velger som vi gjør. Det er nemlig ut fra det bildet vi har av oss selv at vi velger i livet.

I dette foredraget snakker Andreas blant annet om:
hvordan vi bygger et godt selvbilde
merkelappene vi bærer med oss
hvordan gjøre positive valg.

Foredrag og undervisning av Andreas støttes av visuell kommunikasjon.
Tid: 45–60 min, eller etter avtale.

Skriv et svar