Kan skoleelever forandre verden?

Hvorfor produserer ikke studenter og elever mer verdier for samfunnet utenfor skoleporten? Vi gav medieelevene ved Laksevåg Videregående en utfordring: Hjelp oss å lage en bok. Resultatet var oppsiktsvekkende.

Publikasjoner

En utrolig bra bok for unge folk Hvor­for drop­per noen ut av sko­len, mens andre får greie karak­te­rer? Hvor­for snak­ker noen med alt og alle, mens andre lei­ter etter hul­let i bak­ken? Hvor­for tar enkelte utford­rin­ger på strak arm, mens andre knapt … Les videre

Hva kan mennesket lære av naturen?

Vi er på gang med et bokprosjekt: «SMART – det naturen kan lære oss om endring og nyskapning». Målet er bok som vekker nysgjerrighet, inspirerer – og kan lede leseren inn på nye tankespor.