Første podcast fra Subtekst

Vi lovet å podcaste samtalene vi holder på klubb:SUB. Nå er den her, den første altså. Vi spurte Henning Warloe: Hvordan funker politikken, sånn EGENTLIG?

Hvorfor kommer det en bok nummer to?

I 2011 gjorde jeg et eksperiment. Vel, ikke et eksperiment egentlig, mer et valg basert på en god porsjon magefølelse. Jeg ga ut min første bok. Intet mindre enn «En utrolig bra bok for unge folk».

En utrolig bra bok for unge folk

Hvor­for drop­per noen ut av sko­len, mens andre får greie karak­te­rer? Hvor­for snak­ker noen med alt og alle, mens andre lei­ter etter hul­let i bak­ken? Hvor­for tar enkelte utford­rin­ger på strak arm, mens andre knapt gid­der å stå opp om … Les videre

Identitet

Hvorfor dropper noen ungdommer ut av skolen, mens andre får greie karakterer? Hvorfor snakker noen med alt og alle, mens andre leiter etter hullet i bakken? Hvorfor tar enkelte utfordringer på strak arm, mens andre knapt gidder å stå opp … Les videre

Hvordan vet jeg hva jeg skal bli?

De fleste unge går rundt og grubler på store spørsmål. Hvilken utdanning skal jeg ta? Hvilken type jobb kunne jeg tenke meg? I dette foredrag snakker jeg om utfordringene ved å velge.